Rekonstrukcja grodu Bródno Stare

NAJSTARSZY GRÓD W WARSZAWIE

Celem realizowanego projektu było wykonanie cyfrowej rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego ośrodka Bródno Stare.

W tym miejscu w końcu IX lub początkach X wieku powstała pierwsza znana wczesnośredniowieczna osada, a w końcu X lub początkach XI wieku najstarszy gród na terenie dzisiejszej metropolii. Celem pracy było odtworzenie nie tylko wyglądu grodu i układu zabudowy podgrodzia, ale również ukazanie warunków życia codziennego naszych przodków w oparciu o dane archeologiczne. Finalnym efektem pracy jest krótkometrażowy film – animacja cyfrowa przybliżająca realia życia mieszkającej tu społeczności.

Zapraszamy na osobną Stronę projektu.

Dodaj komentarz