Midgard Studio wykonuje animacje cyfrowe od prostych prezentacji modeli po rozbudowane wizualizacje obiektów architektonicznych. Zawsze staram się świadomie budować narrację za pomocą wizualnych środków wyrazu. Służy temu dokładne wypracowanie kompozycji kadrów i ruchów kamery, które w trakcie montażu spójnie połączą się w jedną całość. Zależnie od charakteru projektu do renderingu wykorzystywane jest oprogramowanie graficzne lub silnik gry.

Dzięki współpracy w szeregiem specjalistów firma oferuje kompleksową realizację filmu na wszystkich kolejnych etapach. Przy bardziej skomplikowanych realizacjach po otrzymaniu wytycznych i ustaleniu scenariusza klientowi prezentowany jest shootinboard, umożliwiający wprowadzenie poprawek na najwcześniejszym etapie. Kolejnym etapem jest przedstawienie blockoutu i animaticu, czyli uproszczonej wersji sceny 3D w formie ilustracji i filmu. Jeśli dzieło ma charakter samodzielny, finalny render poddawany jest postprocessingowi i wzbogacany o podkład muzyczny. Możliwe jest również opracowanie i nagranie tekstu lektora.

W razie wątpliwości napisz – chętnie odpowiem na wszystkie pytania.