Wykonujemy animacje cyfrowe od prostych prezentacji modeli po krótkometrażowe filmy z opracowanym scenariuszem, lektorem i pełnym udźwiękowieniem. Duży nacisk kładziemy na świadome budowanie narracji za pomocą kompozycji kadrów i pracy wirtualnej kamery. Zależnie od charakteru projektu do renderingu wykorzystywane jest oprogramowanie graficzne lub silnik gry, umożliwiający tworzenie rozbudowanych map z bogatym otoczeniem przyrodniczym. 

Dzięki współpracy ze specjalistami różnych dziedzin firma oferuje kompleksową realizację filmu na wszystkich etapach, poczynając od scenariusza, wyszukania referencji, stworzenia shootingboardu i blockoutu sceny, przez modelowanie 3D i rendering, po montaż, udźwiękowienie i postprocessing. Kładąc nacisk na pierwsze etapy realizacji unikamy późniejszych skomplikowanych poprawek. Istnieje możliwość połączenia animacji z prawdziwymi nagraniami z ziemi lub z powietrza.