W zakres oferty wchodzi modelowanie 3D dowolnych obiektów, od niewielkich przedmiotów do założeń architektonicznych. Szczególną kategorię i obiekt mojego zainteresowania stanowią wirtualne rekonstrukcje zabytków. Geometria odwzorowywana jest ściśle według wytycznych, a fotorealistyczne tekstury imitują rzeczywiste materiały.

W przypadku rekonstrukcji zabytków możliwe jest też wymodelowanie obiektu na podstawie wykonanego wcześniej skanu 3D.

Model 3D może być prezentowany w postaci wyrenderowanych ilustracji, animacji bądź jako osobny obiekt 3D udostępniony online. Możliwy jest wydruk 3D oraz wykonanie metalowej kopii przedmiotu w oryginalnej lub zmodyfikowanej skali.

Rekonstrukcja 3D wczesnośredniowiecznego sierpa z Nasielska
Brodno_vessel_3D_reconstruction
Rysunek, zdjęcie i rekonstrukcja 3D naczynia wczesnośredniowiecznego z osady Bródno Stare
Brodno_building_3d_reconstruction
Rekonstrukcja 3D budynku z podcieniem z osady Bródno Stare

Rekonstrukcja tarczy wczesnośredniowiecznej

Rekonstrukcja 3D siekierki kamiennej
Rekonstrukcja 3D ceramiki z epoki brązu
rekonstrukcja 3d ceramiki
Rekonstrukcja 3D ceramiki neolitycznej
Rekonstrukcja 3D rzeźby smoka z Oseberg
dragon 3d odlew
Odlew brązowy smoka z Oseberg na podstawie rzeźby cyfrowej i druku 3D