W zakresie oferty mieści się tworzenie dowolnych modeli 3D na podstawie wytycznych klienta. Szczególną kategorię obiektów stanowią cyfrowe rekonstrukcje obiektów zabytkowych. Dokumentację początkową mogą stanowić rysunki, zdjęcia bądź skany 3D zachowanych fragmentów. Geometria odwzorowywana jest według wytycznych, a fotorealistyczne tekstury pozwalają imitować rzeczywiste materiały.

Obiekty ruchome mogą być prezentowane w postaci wyrenderowanych ilustracji, animacji 3D lub jako osobny obiekt 3D udostępniony online. Możliwy jest także wydruk obiektu oraz wykonanie metalowej kopii.

Możliwe jest odtworzenie wyglądu większych obiektów architektury oraz stanowisk archeologicznych. W przypadku bardziej rozbudowanych obiektów znajduje zastosowanie wizualizacja w silniku gry.

obiekt 3D udostępniony online. Możliwy jest wydruk 3D oraz wykonanie metalowej kopii przedmiotu w oryginalnej lub zmodyfikowanej skali.

Rekonstrukcja grodu i osady Bródno Stare na terenie dzisiejszej Warszawy
Rekonstrukcja 3D wczesnośredniowiecznego sierpa z Nasielska
Brodno_vessel_3D_reconstruction
Rysunek, zdjęcie i rekonstrukcja 3D naczynia wczesnośredniowiecznego z osady Bródno Stare

Rekonstrukcja chaty wczesnośredniowiecznej – render 360°

Brodno_building_3d_reconstruction
Rekonstrukcja 3D budynku z podcieniem z osady Bródno Stare

Rekonstrukcja tarczy wczesnośredniowiecznej

Rekonstrukcja 3D siekierki kamiennej
Rekonstrukcja 3D ceramiki z epoki brązu
Rekonstrukcja 3D ceramiki neolitycznej
rekonstrukcja 3d ceramiki
Rekonstrukcja 3D ceramiki neolitycznej
Rekonstrukcja 3D rzeźby smoka z Oseberg
dragon 3d odlew
Odlew brązowy smoka z Oseberg na podstawie rzeźby cyfrowej i druku 3D