W zakresie oferty mieści się skanowanie 3D obiektów metodą fotogrametryczną. Przedmioty mogą być digitalizowane w warunkach studyjnych lub w terenie. Digitalizacja wykonywana jest za pomocą oprogramowania fotogrametrycznego lub, w ramach indywidualnych ustalań z klientem, z wykorzystaniem skanera światła strukturalnego. Finalnie przekazywany jest oteksturowany model 3D przedmiotu w wersji w pełni szczegółowej oraz zoptymalizowanej, przeznaczonej do publikacji online.

Na podstawie skanu można następnie wykonać cyfrową rekonstrukcję pierwotnego wyglądu obiektu.

Bi-Xi, rzeźba w Kharkhorin w Mongolii: https://skfb.ly/ospxU

Wczesnośredniowieczna kaptorga z Bodzi

vessel_3d_scan_1

Hełm z Giermundbu

Wczesnośredniowieczny przęślik z Czermna z inskrypcją

Rynek w Kaliszu, infrastruktura kanalizacyjna