Misja

polygons

Misją Midgard Studio jest wspieranie nauki i muzealnictwa oraz ochrona i promocja dziedzictwa poprzez digitalizację i cyfrową wizualizację zabytków. Firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu modelowania i animacji 3D, digitalizacji 3D, fotografii i dokumentacji filmowej, a także rozwiązań dla wirtualnego muzealnictwa.

Brodno_grod_rekonstrukcja

Rekonstrukcja grodu Bródno Stare

Realizacje

Rekonstrukcja grodu Bródno Stare

NAJSTARSZY GRÓD W WARSZAWIE Celem realizowanego projektu było wykonanie cyfrowej rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego ośrodka Bródno Stare. Finalnym efektem pracy jest krótkometrażowy film – animacja cyfrowa przybliżająca realia życia mieszkającej tu społeczności. …